Historie

Založení společnosti

TELECOMSPOL, spol. s r. o.,  působí na telekomunikačním trhu od roku 1991. Byla založena jako joint- venture  vlastněný PTT Telecom BV Neederlands  [50 %] a  Správou pošt a telekomunikací, s. p. (od 1. ledna 1994 – SPT TELECOM, a. s.) [50 %].  Posláním nově vzniklé soukromé společnosti bylo vybudování podnikatelských aktivit, zvláště v oblasti vývoje a distribuce programového vybavení pro nejrůznější aplikace v telekomunikacích i na širším trhu SW.  V období profilování podnikatelského záměru  společnosti byl základním zdrojem  rozvoje přenos know-how nizozemského zakladatele, který zajistil vyškolení a kompletní technické vybavení společnosti. PTT Telecom Nizozemí  poskytl  pro  vytvářené SW produkty rovněž nezbytné odbytiště a působil,  zvláště v počátku, v roli významného zákazníka.

Tímto  praktickým způsobem si softwaroví specialisti společnosti měli možnost  osvojit systémovou stránku  informačních technologií  u PTT Telecom Nizozemí a posléze nabízet  a realizovat i konkrétní aplikace v rámci vlastního podnikatelského plánu  SPT TELECOM .

V krátké době získal TELECOMSPOL pověst věci znalé profesionální skupiny pracovníků orientujících se na aktivní přenášení poznatků a praktických zkušeností z prostředí vyspělého telekomunikačního provozovatele, zavádění nových technologií a uvádění nejmodernější telekomunikační techniky na český trh.

Telekomunikační trh v ČR – minulost

Český  telekomunikační trh je definován pevným regulačním rámcem. Dominantní segment telekomunikačního trhu je vpravdě historicky vymezen  pro SPT TELECOM. Po roce 1989 Ministerstvo dopravy a spojů v rámci nově se vytvářejících vztahů, význam přirozeného monopolu potvrdilo. Liberalizace byla oficiálně prohlubována v koncovém bodu sítě monopolního provozovatele. Zde koncový uživatel začal plně ovlivňovat a ve svém důsledku si rozhodoval o způsobu připojení daného koncového zařízení. Návrh základních směrů státní telekomunikační politiky byl vypracován až v roce 1994. Schválení proběhlo rovněž i s návrhem způsobu podnikání v tomto odvětví. Státní politika byla formulovaná ve prospěch udržení monopolu SPT TELECOM, výběr zahraničního partnera byl přitom považován za dílčí etapu privatizace tohoto podniku. Vstup konkurence a podnikání v oblasti telekomunikačních služeb byl odhadován po roce 2000. Tento časový horizont se posléze zakotvil i do transakčních dokumentů mezi vládou a vítězným teamem Telsource, který v soutěži o 27 % podíl v SPT TELECOM zvítězil. Ve vymezených místních sítích bylo připuštěno v omezené míře konkurenční podnikání. Dvě společnosti tak dostaly povolení : DATTEL a RAN GlobalNET, zcela ve vymezených oblastech..  Liberalizace v oblasti datových služeb se začala ve větší míře  uplatňovat.

Od vzniku společnosti TELECOMSPOL patřil k jejím klíčovým partnerům na českém trhu SPT TELECOM. V průběhu prvních let existence se společnost TELECOMSPOL dostala rychle do podvědomí odborné veřejnosti. Určité “vzdálenosti”, která byla markantní mezi GŘ SPT a jednotlivými kraji v SPT TELECOMSPOL využila k prosazování objektivních cílů, zvláště v oblasti kozultací a prodeje koncových zařízení. Tím fakticky docházelo k posilování její autority u jednotlivých odštěpných závodů SPT TELECOM. TELECOMSPOL se aktivně podílela (ostatně i v současné době se podílí)  na modernizaci a rozvoji českých telekomunikací.  Realizace  dílčích projektů  pozitivně ovlivňovala situaci na trhu telekomunikačních služeb.

Změny v TELECOMSPOL

V roce 1996 došlo ke změně vlastnických vztahů. TELECOMSPOL se stal soukromou společností. Majitelé (management) společnosti se rozhodli pokračovat  na telekomunikačním trhu v započatém trendu s cílem  doplňovat některé chybějící nebo nedostatečně rozvinuté činnosti v oblasti telekomunikacích. Ukázalo se však, že dosavadní podmíněná a exklusivní orientace společnosti na SPT TELECOM vede k určitému zploštění a může znamenat ztrátu dynamiky.I přes do jisté míry fungování setrvačných vazeb a aktivit k bývalému vlastníkovi/zákazníkovi docházelo postupně  k jejich faktickému oslabování. Bylo nutné provést důkladnou analýzu možností a zahájit práce  na restrukturalizaci společnosti.

V během roku 2000 se zákazníky TELECOMSPOL stali i alternativní operátoři telekomunikačních služeb jako CONTACTEL, GTS CZECH, BRITISH TELECOM, eTEL pro které TELECOMPSOL realizuje připojení zákazníků do jejich sítí.