Produkty a služby

Služby

Nabízené služby jsou určeny pro poskytovatele telekomunikačních služeb, velkým a středním podnikům a státní správě. Služby jsou poskytovány především formou tzv. CLOUD, kdy zákazník vše ovládá přes internet a na jeho straně postačuje pouze koncové zařízení (terminal). Většina služeb je dostupná také ve variantě tzv. MANAGED SERVICE, kdy poskytovatel službu řídí a garantuje na vlastních, či pronajatých technických prostředcích zákazníka. Možností je i poskytnutí řešení “NA KlÍČ” s následnou smlouvou o podpoře a údržbě.

  • Měření potenciálu telekomunikační sítě je zjištění jaké kvalitativní parametry síť nabízí a interpretace těchto informací ve vztahu k její hodnotě a střednědobé využitelnosti anebo vhodnosti využití konkrétní aplikací. Při poskytování této služby spolupracujeme s  výrobci a specialisty ze společností INVEA-TECH a.s. (https://www.invea.com/cs) a Calnex Solutions Ltd. (http://www.calnexsol.com/),  díky nimž máme k dispozici moderní technické vybavení a celosvětové zkušenosti v oblasti metodik a srovnávacích parametrů.Více informací zde.
  • Služba nadstavbového vyúčtování (SNV) je cenově dostupné, efektivní a komplexní řešení správy a kontroly nákladů na telekomunikační služby pro střední a velké podniky, subjekty veřejné správy či telekomunikační zprostředkovatele a operátory. Vzhledem k cílové skupině zákazníků splňuje SNV nejnáročnější kritéria na spolehlivost, robustnost, bezpečnost a servisní podporu.
  • Správa ICT aktiv (ASM – Asset Management) je prostředkem, který zahrnuje sadu ověřených procesů a postupů pro správu a optimalizaci ICT aktiv organizace. Implementace ASM chrání investice organizace do ICT a pomáhá jí zjistit, jaká aktiva má, kde jsou provozována a zda je organizace používá efektivně. Do ICT ASM spadá kancelářská technika a zařízení; počítače a stroje na zpracování dat a media; software a informační systémy; mobilní telefony a příslušenství; telekomunikační zařízení a infrastruktura.
  • Služby helpdesku jsou poskytovány za účelem outsourcingu provozu helpdesku spočívající v příjmu, potvrzování, předávání, archivaci a vykazování požadavků zákazníků anebo partnerů objednatele. Služba je zákazníkům anebo partnerům objednatele dostupná prostřednictvím telefonních čísel, emailových adres a korespondenční adresy specifikovaných dílčí smlouvou.

Dodávky

  • Specializované technologie pro synchronizaci. Stabilní zdroje frekvencí (frekvenční generátory) jsou kritické pro efektivní přenos digitálního signálu. Tyto technologie jsou určeny především pro obor telekomunikací a vědecko-výzkumné účely. Pro teritorium české a slovenské republiky jsme zastoupením výrobce OSCILLOQUARTZ (součást skupiny SWATCH).
  • Síťové a komunikační technologie sjednocené komunikace. V této oblasti jsme partnerem firmy SIEMENS.
  • Technologie pro monitoring datových služeb zajišťují informace o provozu a chování jednoduchých i komplexních telekomunikačních infrastruktur. Jsou využívány správci podnikových sítí a telekomunikačními operátory k zajištění kvality, bezpečnosti a efektivity síťových kapacit. Zde využíváme zejména partnerství s výrobci ENTERASYS a INVEATECH.